شبرس ورود به سیستم ماشین راننده انتظامی

شبرس ورود به سیستم: ماشین راننده انتظامی قاچاقچیان دستگیری شیشه مرفین نیروی انتظامی

گت بلاگز مازندران پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

مسیر پرواز

زمان اجرا

11:45

10:10

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

شیراز ساری

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پنج شنبه

13:50

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

12:15

ساری شیراز

12:30

11:15

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

مشهد – ساری

14:45

13:30

ساری – مشهد

14:35

12:35

نجف – ساری

17:10

15:35

ساری – بغداد

17:40

16:40

مشهد – ساری

19:40

18:40

ساری – مشهد

18:15

16:05

بندرعباس – ساری

20:50

18:50

ساری بندرعباس

19:50

18:00

کیش – ساری

22:20

20:30

ساری کیش

22:30

21:30

تهران – ساری

00:15 (روزبعد)

22:15

ساری – مشهد

انتهای پیام/ع

واژه های کلیدی: شیراز | فرودگاه | بندرعباس | برنامه پروازها | فرودگاه بین المللی | دشت ناز ساری | پرواز ساری مشهد | پرواز ساری تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog