شبرس ورود به سیستم ماشین راننده انتظامی

شبرس ورود به سیستم: ماشین راننده انتظامی قاچاقچیان دستگیری شیشه مرفین نیروی انتظامی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بستگی به نظر قطر دارد / رییس فیفا

رییس فیفا قصد دارد که در صورت موافقت قطر جام جهانی ۲۰۲۲ را با حضور ۴۸ تیم برگزار کند.

۴۸ تیمی شدن جام جهانی بستگی به نظر قطر دارد / رییس فیفا

رییس فیفا: ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بستگی به نظر قطر دارد

عبارات مهم : برگزاری

رییس فیفا قصد دارد که در صورت موافقت قطر جام جهانی ۲۰۲۲ را با حضور ۴۸ تیم برگزار کند.

به گزارش ایسنا به نقل از الشرق، جام جهانی با حضور ۳۲ تیم برگزار می شود و چندین سال است که این برنامه اجرا می شود.

۴۸ تیمی شدن جام جهانی بستگی به نظر قطر دارد / رییس فیفا

با روی کار آمدن جیوانی اینفانتینو، به عنوان رییس فیفا او پیشنهاد برگزاری جام جهانی با حضور ۴۸ تیم را داده است.

با وجود این که قرار بود که این رویه تازه از جام جهانی ۲۰۲۶ اجرا شود ولی ظاهرا فیفا قصد دارد که در صورت موافقت قطر این قانون از جام جهانی ۲۰۲۲ اجرا شود.

رییس فیفا قصد دارد که در صورت موافقت قطر جام جهانی ۲۰۲۲ را با حضور ۴۸ تیم برگزار کند.

رییس فیفا، گفت : ما با قطر قرارداد بسته ایم که جام جهانی ۲۰۲۲ با حضور ۳۲ تیم برگزار شود و باید به این قراردادها احترام گذاشت ولی در جلسه اعضای فیفا قرار است که چنین پیشنهادی به رای گذاشته شود و اگر رای بیاورد به قطر هم پیشنهاد می دهیم و در صورت موافقت آن ها جام جهانی ۲۰۲۲ با حضور ۴۸ تیم برگزار می شود.

واژه های کلیدی: برگزاری | جام جهانی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog