شبرس ورود به سیستم ماشین راننده انتظامی

شبرس ورود به سیستم: ماشین راننده انتظامی قاچاقچیان دستگیری شیشه مرفین نیروی انتظامی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش ۵۰ درصدی قیمت در انتظار سیگار ایرانی

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات اعلام کرد که در صورت تصویب بند ۷ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت هر نخ برند سیگار ایرانی با زیاد کردن ۵۰ درصدی

افزایش ۵۰ درصدی قیمت در انتظار سیگار ایرانی

افزایش ۵۰ درصدی قیمت در انتظار سیگار ایرانی

عبارات مهم : خارجی

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات اعلام کرد که در صورت تصویب بند ۷ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت هر نخ برند سیگار ایرانی با زیاد کردن ۵۰ درصدی و هر نخ برند سیگار خارجی تولید داخل حدود ۱۰ درصد زیاد کردن قیمت همراه خواهند بود.

علی اصغر رمزی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه بند ۷ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به وسیله مجلس شورای اسلامی اضافه شده است هست، که در متن لایحه دولت وجود نداشت و بر اساس آن از ابتدای سال آتی به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید یکسان و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود، بیان کرد: طبق این بند الحاقی جهت هر نخ سیگار تولید داخلی اعم از ایرانی و برند خارجی ۳۵۰ ریال و جهت هر نخ سیگار وارداتی ۵۰۰ ریال عوارض اخذ می شود.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت در انتظار سیگار ایرانی

وی ادامه داد: براساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که جهت سیگار در طول پنج ساله این برنامه، عوارض و مالیات جدیدی در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت می کند.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات با تاکید بر اینکه بند ۷ الحاقی به تبصره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ که به وسیله مجلس شورای اسلامی اضافه شده است هست، با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، گفت: علاوه بر این مبلغ ریالی در نظر گرفته شده است موجب خواهد شد برندهای ایرانی به علت پایین بودن قیمت فروش بیش از ۵۰ درصد زیاد کردن قیمت داشته باشند و در این بین برندهای خارجی که در داخل تولید می شوند حدود ۱۰ درصد با رشد قیمت همراه شوند.

رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات اعلام کرد که در صورت تصویب بند ۷ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قیمت هر نخ برند سیگار ایرانی با زیاد کردن ۵۰ درصدی

رمزی افزود: چنین اتفاقی موجب می شود فروش برندهای ایرانی لطمه خورده و عنوان اشتغال کارخانجات داخلی با بحران موجه شود آیا که عمده قاچاق صورت گرفته در این حوزه نزدیک به بازه قیمتی برندهای ایرانی است.

به گفته وی بند ۷ الحاقی به تصبره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق مصوب شده است و قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود که متاسفانه در این صورت با تقویت برند خارجی و سهم آن ها در بازار روبرو شده است و سهم برند داخلی، سرمایه گذاری و اشتغال در این حوزه با چالش مواجه می شود.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات با ارائه سه پیشنهاد در خصوص بند ۷ الحاقی به تصبره لایجه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار کرد: نخستین پیشنهاد از بین بردن کلی بند الحاقی ۷ تبصره ۶ هست. دومین پیشنهاد اصلاح این بند است به طوری که ۳۵ تومان را از برندهای داخلی اعم از ایرانی و خارجی تولید داخل اخذ نکرده و تنها مبلغ ۵۰ تومانی از سیگارهای وارداتی دریافت شود. پیشنهاد سوم هم مستثنی کردن برندهای ایرانی از ۳۵ تومان عوارض مربوطه است به گونه ای که برندهای خارجی تولید داخل ۳۵ تومان را پرداخت کرده و برندهای وارداتی نیز ۵۰ تومان عوارض را پرداخت کنند.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت در انتظار سیگار ایرانی

به گزارش ایسنا، براساس بند الحاقی هفت متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید یکسان و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.

واژه های کلیدی: خارجی | سیگار | برنامه | ایرانی | برنامه | لایحه بودجه | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog