شبرس ورود به سیستم ماشین راننده انتظامی

شبرس ورود به سیستم: ماشین راننده انتظامی قاچاقچیان دستگیری شیشه مرفین نیروی انتظامی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدا تا ۲۶دی‌ماه حدود ۶درصد و از ابتدای سال تا ۲۶ دی‌ماه حدود ۷.۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 

ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

عبارات مهم : بنزین

میانگین مصرف بنزین کشور از ابتدا تا ۲۶دی ماه حدود ۶درصد و از ابتدای سال تا ۲۶ دی ماه حدود ۷.۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته هست.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار، میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا ۲۶ دی ماه ۷۵ میلیون و صد هزار لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۰ میلیون و صد هزار لیتر بوده حدود شش درصد رشد داشته است.

ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

بر اساس این گزارش، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا ۲۶ دی ماه ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده حدود ۷.۹ درصد رشد داشته است.

واژه های کلیدی: بنزین | میلیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog